σχετικα με εμας

Η εταιρεία GRAFO Α.Ε. είναι µία σύγχρονη κάθετη µονάδα γραφικών τεχνών και έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωµένες υπηρεσίες παραγωγής κάθε είδους εντύπου για την κάλυψη των αναγκών τους. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων γραφικών τεχνών
όπως περιοδικά, βιβλία, εφηµερίδες, λευκώµατα, εµπορικοί κατάλογοι, πολυσέλιδα έντυπα, αφίσες, χάρτινες συσκευασίες, διαφηµιστικά έντυπα κ.α.

Η εταιρεία GRAFO Α.Ε. είναι µία σύγχρονη κάθετη µονάδα γραφικών τεχνών και έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωµένες υπηρεσίες παραγωγής κάθε είδους εντύπου για την κάλυψη των αναγκών τους. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων γραφικών τεχνών
όπως περιοδικά, βιβλία, εφηµερίδες, λευκώµατα, εµπορικοί κατάλογοι, πολυσέλιδα έντυπα, αφίσες, χάρτινες συσκευασίες, διαφηµιστικά έντυπα κ.α.

0
Projects
0
Artworks
0
Awards
0
Clients
Πολιτική ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας GRAFO Α.Ε. αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν
πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους
ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει. Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας GRAFO Α.Ε.:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.• Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Υλοποίησης Υπηρεσιών.
  • Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία GRAFO Α.Ε. αναγνωρίζει και ανταμοίβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.Η GRAFO Α.Ε. δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και κοινοποιεί αυτήν την προσπάθεια σε όλους τους εργαζόμενους και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.

ΑρΓΕΜΗ: 38300105000

Projects

Ολυμπιακοί αγώνες κόμικ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ COMICS

ΕΚΔΟΣΕΙΣ GRAFO Α.Ε.

Σενάριο: Τάσος Αποστολίδης

Εικονογράφηση: Νάσος Βακάλης

Εκδόσεις βιβλίων Grapho

Gallery